Welkom in Hoogeveen

Hoogeveen is trots op zijn historie en wil deze historie graag met anderen delen. Door de QR code te scannen zijn we op deze webpagina terecht gekomen.

Vanuit de richting van de overdekte parkeergarage De Kaap bereiken we via de Schepersgang het zuidelijke gedeelte van de Hoofdstraat in Hoogeveen. Op dit moment een moderne winkelstraat, in het verleden lag hier een kanaal. Door middel van enkele foto's en korte teksten proberen we een beeld te geven van de historie van dit zuidelijk gedeelte van de Hoofdstraat.

In het pand waar nu de HEMA staat was in de 18e eeuw een herberg gevestigd. Aan het begin van de 19e eeuw was de herbergier Jan Geerts Bakker. Bakker was tevens lid van de gemeenteraad. Toen in het nieuwe bestel er een plek gekozen moest worden om te vergaderen werd de eer aan Jan Bakker gegund. Na de Franse tijd huurde het gemeentebestuur in dit huis enkele vertrekken voor het eerste gemeentehuis, dat was hier gevestigd van 1813 tot 1867. In 1961 werd het oude pand afgebroken en een geheel nieuw pand gebouwd en is o.a. de HEMA hier op 14 september 1962 gevestigd.


(Hoofdstraat 217 het pand waar nu o.a de HEMA gevestigd is)

De Hoofdstraat is in de afgelopen eeuwen regelmatig gerenoveerd. In het midden van de 17e eeuw liep door de Hoofdstraat al een kanaal. Dit kanaal werd in 1852 verbreed zodat grotere schepen de turf die in en rondom Hoogeveen werd afgegraven kon worden afgevoerd naar o.a. het westen van ons land.


(De Hoofdstraat zoals deze er in het begin van de vorige eeuw uitzag)

In 1867 erfde Eva Wijnberg, de vrouw van Benjamin Spanjaard het pand Hoofdstraat 227 wat in 1876 werd afgebroken. Benjamin Spanjaard was een telg uit de Twentse textielfabrikantenfamilie Spanjaard, en een zeer geslaagde koopman en manufacturier uit Borne. Hij liet in 1879 dit pakhuis bouwen en vestigde hier zijn grossierderij in granen, koloniale waren, bakkerswaren, vetwaren en aanverwante artikelen.


(Het hoge pand, Hoofdstraat 227, in het midden op deze foto is ooit gebouwd als pakhuis door de familie Spanjaard)
 

In 1947 werd een begin gemaakt met de demping van het kanaal, het meeste veen en dus de turf was toen afgegraven.  Door dit deel van de Hoofdstraat reed de tram van de DSM (Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij) van het begin van de vorige eeuw tot kort voor de tweede wereldoorlog. De tram sloeg af en reed via de voormalige eierenmarkt richting het Haagje. We kunnen dit bekijken via een filmpje welke we nu kunnen bekijken door op onderstaande foto te klikken.


(De tram van de Dedemsvaartse Stoomtramwegmaatschappij begin vorige eeuw)

Onderstaande foto is gemaakt vanaf Het Kruis we zien hier de Zuiderse brug. Het Kruis is feitelijk de 'geboorteplaats' van Hoogeveen. In 1936 is Hoogeveen ontstaan. .......... vervolg. 


(Hoofdstraat zuideinde, hier lag het kruispunt van waterwegen)

 

In Hoogeveen zijn we trots op onze historie, wilt u hier meer over weten dan verwijzen we graag naar de volgende websites: